Merke- og planleggingsdager

August 2020

28.

Planleggingsdag

28.

Planleggingsdag

28.

Planleggingsdag

28.

Planleggingsdag

28.

Planleggingsdag

31.

Planleggingsdag

31.

Planleggingsdag

31.

Planleggingsdag

31.

Planleggingsdag

31.

Planleggingsdag

September 2020

23.

Reunion for fjorårets førskolebarn

23.

Reunion for fjorårets førskolebarn

23.

Reunion for fjorårets førskolebarn

23.

Reunion for fjorårets førskolebarn

23.

Reunion for fjorårets førskolebarn

Oktober 2020

22.

Dugnad

22.

Dugnad

22.

Dugnad

22.

Dugnad

22.

Dugnad

27.

Avdelingsvis innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn i SOS-barnebyer

27.

Avdelingsvis innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn i SOS-barnebyer

27.

Avdelingsvis innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn i SOS-barnebyer

27.

Avdelingsvis innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn i SOS-barnebyer

27.

Avdelingsvis innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn i SOS-barnebyer

November 2020

9.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

Desember 2020

11.

Lucia

11.

Lucia

11.

Lucia

11.

Lucia

11.

Lucia

18.

Nisseleting og nissefest

18.

Nisseleting og nissefest

18.

Nisseleting og nissefest

18.

Nisseleting og nissefest

18.

Nisseleting og nissefest

Januar 2021

22.

Planleggingsdag

22.

Planleggingsdag

22.

Planleggingsdag

22.

Planleggingsdag

22.

Planleggingsdag

Februar 2021

5.

Markere samefolkets dag (6.2)

5.

Markere samefolkets dag (6.2)

5.

Markere samefolkets dag (6.2)

5.

Markere samefolkets dag (6.2)

5.

Markere samefolkets dag (6.2)

12.

Karneval

12.

Karneval

12.

Karneval

12.

Karneval

12.

Karneval

Mars 2021

12.

Planleggingsdag

12.

Planleggingsdag

12.

Planleggingsdag

12.

Planleggingsdag

12.

Planleggingsdag

24.

Påskefrokost Askeladden, Knerten, Veslefrikk

24.

Påskefrokost Askeladden, Knerten, Veslefrikk

24.

Påskefrokost Askeladden, Knerten, Veslefrikk

24.

Påskefrokost Askeladden, Knerten, Veslefrikk

24.

Påskefrokost Askeladden, Knerten, Veslefrikk

25.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten, Tommeliten

25.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten, Tommeliten

25.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten, Tommeliten

25.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten, Tommeliten

25.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten, Tommeliten

26.

Påskesamling

26.

Påskesamling

26.

Påskesamling

26.

Påskesamling

26.

Påskesamling

Mai 2021

11.

Dugnad

11.

Dugnad

11.

Dugnad

11.

Dugnad

11.

Dugnad

12.

17. mai-markering

12.

17. mai-markering

12.

17. mai-markering

12.

17. mai-markering

12.

17. mai-markering

Juni 2021

3.

Innsamlingsaksjon til barnas fadderbarn i SOS-barnebyer

3.

Innsamlingsaksjon til barnas fadderbarn i SOS-barnebyer

3.

Innsamlingsaksjon til barnas fadderbarn i SOS-barnebyer

3.

Innsamlingsaksjon til barnas fadderbarn i SOS-barnebyer

3.

Innsamlingsaksjon til barnas fadderbarn i SOS-barnebyer

Juli 2021

12.-30.

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30

12.-30.

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30

12.-30.

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30

12.-30.

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30

12.-30.

Sommerstengt i uke 28, 29 og 30