Merke- og planleggingsdager

August 2018

31.

Planleggingsdag

September 2018

24.

Fotografen kommer

25.

Fotografen kommer

Oktober 2018

18.

Planleggingsdag

19.

Planleggingsdag

24.

FN-dagen markeres på alle avdelingene

25.

Dugnad

Desember 2018

13.

Lucia. Foreldrekaffe og Luciatog i barnehagen. Tog på Radiumhospitalet for de eldste.

19.

Nisseleting og nissefest. Vi trasker avgårde i tussmørket for å lete etter Mærradalsnissen.

Februar 2019

6.

Alle avdelingene markerer Samefolkets dag.

18.

Planleggingsdag

27.

Vinteraktivitetsdag

Mars 2019

1.

Karneval i forbindelse med fastelavn med utkledning og fellessamling.

April 2019

9.

Påskesamling

10.

Påskefrokost Tyrihans, Kanutten og Tommeliten

11.

Påskefrokost Askeladden, Knerten og Veslefrikk

17.

Barnehagen er stengt onsdag før Skjærtorsdag

Mai 2019

13.

Dugnad

15.

17. mai-fest. I mange år har selveste HMK Garde kommet før 17. mai. Vi går i tog til Radiumhospitalet.

28.

Sommerfest for alle avdelingene

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

14.

Sommeraktivitetsdag

Juli 2019

15.-28.

Sommerstengt