Omsorg Karoline og Bernhard

Tilvenning

I juni måned inviteres nye foreldre til et informasjonsmøte med omvisning i barnehagen.

Dager og uker med tilvenning er en spennende tid. Vi gleder oss alltid til å ta i mot nye barn og tar tilvenningstiden på ramme alvor. Det er mye og intens jobbing for å bidra til at hvert enkelt barn får dekket de grunnleggende behovene for trygghet. Målet er at det skal bli så myk og god overgang som mulig for barn, foreldre og «gamle» barn på avdelingen. Likeledes at det etter tilvenningstiden skal være forutsigbart og godt å komme til barnehagen.

Barn er veldig forskjellige. Det kan være store variasjoner på hvor lang tid det tar for det enkelte barn å gi slipp på foreldre og bli trygg på avdelingen.

For å gjøre overgangen best mulig og minst mulig stressende, får alle barn sin planlagte primærkontakt. Personalet blir gradvis bedre kjent med barnet, og i tillegg mener vi at det er viktig å etablere en trygg og god relasjon til foreldrene.

Vi ønsker derfor foreldre hjertelig velkommen til å være med barnet på tilvenning i minimum en uke. Om foreldre har tid og anledning til mer enn en uke, er det selvfølgelig en gevinst for barnet. Likeledes om barnet får ha litt kortere dager den første tiden.

Vi mener foreldres deltagelse gir det beste grunnlaget for å skreddersy dagene til barnets beste, både i forhold til barnets individuelle behov for trygghet og i forhold til planlegging og progresjon i tilvenningstiden. Den aller første dagen er som oftest et par timers besøk, og tidspunkt avtales når kontakten er etablert og familien har fått et velkomstbrev fra avdelingen.

Av erfaring vet vi at dager med tilvenning gir mange foreldre trygghet og ro før den nye hverdagen begynner slik det også er for personalet før de skal overta omsorgen for barnet på dagtid.

Vi bestreber oss på å gjøre vårt ytterste og er åpne for tilbakemeldinger dersom dere har spesielle ønsker. Skriv gjerne ned til primærkontakten hva barnet er opptatt av, om det er redd for noe, hva det liker av mat, yndlingsleker, sanger osv.

Barnehagelærer og eventuelt assistent/fagarbeider vil i løpet av den første eller andre uken sette av tid til en oppstartsamtale. Der utveksles erfaringer, forventninger og ønsker til barnehagen og avdelingen.